teces logo

TECES nagrajen z bronasto oznako za odličnost v managementu

TECES, ki s svojimi mrežami nastopa kot grozd (cluster) organizacij, je na podlagi primerjalne analize v sklopu projekta Poly4EmiEmi, prejel bronasto oznako za odličnost pri kakovosti vodenja in upravljanja grozda.


Sodelovali smo pri »benchmarking« analizi, ki je primerjala izbrane grozde s sorodnimi grozdi v EU. Na podlagi primerjalne analize je vodstvo TECES pridobilo pregled nad lastnimi prednostmi, slabostmi in predvsem priložnostmi za nadaljnji razvoj v smeri odličnosti poslovanja in razvoja storitev za svoje mreže.


Primerjalni analizi je 04.12.2014 sledila še poglobljena delavnica s slovenskimi grozdi, ki jo je vodil Thomas Laemmer-Gamp, direktor ESCA (www.cluster-analysis.org). Fokusirana delavnica je vodila do skupnega spoznanja, da je obstoječe poslovne modele grozdov potrebno posodobiti.

Iz trenutnega "lova za projekti" je potrebno tvoriti trajnostno krovno strategijo. Le to predstavlja model, ki se osredotoča na dolgoročno kontinuirano sodelovanje mrež s skupno vizijo.

 

V sklopu primerjalne analize, izvedene s strani VDI/VDE, Nemčija, je bronasto oznako za odličnost v managementu pridobilo 5 slovenskih grozdov, ki izkazujejo zmožnost čez-sektorskega in internacionalnega povezovanja z namenom spodbujanja inovacijskega potenciala svojih mrež:

 

TECES izpostavlja sodelovanje s partnerji projekta Poly4Emi, kot odličen primer dobre prakse. Ta nakazuje zmožnost in željo akterjev po preseganju regionalnih in nacionalnih okvirjev, z namenom oblikovanja trajnostno naravnanih programov vzpodbujanja inovacijskega potenciala.

 

Povezane novice:
http://www.poly4emi.eu/News/ID/4/First-Poly4EmI-Cross-Clustering-Benchmarking-workshop-December-2014
http://www.poly4emi.eu/News/ID/1/Six-Poly4EmI-clusters-awarded-with-the-Cluster-Management-Excellence-Label-BRONZE-December-2014

Partnerji projekta

Aktualno

Cluster Management Excellence

TECES label bronze

 

CoCoSi logo Iniciativa slovenskih kompetenčnih centrov

 

 

 

Prijava na e-obvestila