teces logo

Transnacionalno sodelovanje – program Centralna Evropa

Stopnje sofinanciranja projektov so do:
 • 80% za partnerje iz Avstrije, Nemčije in Italije
 • 85% za partnerje iz Hrvaške, Češke, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije
Kdo lahko sodeluje?

• Javna telesa in z njimi povezani subjekti
• Regionalne razvojne in inovacijske agencije
• Podjetja (vključno z MSP)
• Gospodarske zbornice in druga združenja
• nevladne organizacije
• Finančne institucije

• Institucije za prenos tehnologij
• Univerze in raziskovalne ustanove
• Dobavitelji energije in intitucije za upravljanje
• Organizacije za izobraževanje in suposabljanje
• Prevozniki in ponudniki infrastrukture
• ... ter drugi

Minimalna zahteva za sodelovanje v projektnem partnerstvu je sodelovanje 3 partnerjev iz najmanj 3 različnih držav.


 

Prednostna področja in sredstva programa Centralna Evropa 2020:
Prioriteta 1: Inovacije in razvoj znanja

 

Prioriteta 2: Nizkoogljična mesta in regije
 • Izboljšanje trajnostnih povezav med akterji v inovacijskih sistemih za krepitev regionalne inovacijske zmogljivosti v srednji Evropi
 • Izboljšanje znanja in podjetniških kompetence za pospeševanje gospodarskih in družbenih inovacij v osrednjih evropskih regijah

Razpoložljiva sredstva ESRR: ~ 69 mio €

 

 • Razvoj in uvedba rešitev za povečanje energetske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije v javnih infrastrukturah
 • Izboljšanje teritorialno osnovanih strategij za načrtovanje strategij in ukrepov z nizkimi emisijami ogljika, ki podpirajo blažitev podnebnih sprememb
 • Izboljšanje zmogljivosti za načrtovanje mobilnosti v funkcionalnih mestnih območjih za znižanje emisij CO2
Razpoložljiva sredstva ESRR: ~ 44 mio €

 

 

 

Prioriteta 3: Okoljski in kulturni viri:

 

Prioriteta 4: Transport in mobilnost
 • Izboljšanje zmogljivosti integriranega upravljanja okolja za varstvo in trajnostno rabo danosti naravnih virov
 • Izboljšanje zmogljivosti za trajnostno rabo kulturne dediščine in virov
 • Izboljšanje okoljskega upravljanja funkcionalnih urbanih območij mest, za bolj privlačno za življenje
Razpoložljiva sredstva ESRR: 88 mio €

 

 • Izboljšanje načrtovanja in usklajevanja regionalnih sistemov za prevoz potnikov, za boljše povezave do nacionalnih in evropskih prometnih omrežij
 • Boljše usklajevanje med deležniki v tovornem prometu za povečanje multi-modalnih okolju prijaznih tovornih rešitev
Razpoložljiva sredstva ESRR: 29 mio €

 


Kriteriji za uspešno projektno vlogo:
 • Transnacionalna in teritorialna relevantnost
 • Ustreznost partnerstva
 • Konkretni in merljivi rezultati
 • Trajni učinki in rezultati
 • Skladen pristop
 • Učinkovita komunikacijska strategija projekta
 • Učinkovito projektno vodenje
 • Realen in usklajen finančni načrt projekta

Spletna stran programa http://www.central2013.eu/

 

Partnerji projekta

Aktualno

Cluster Management Excellence

TECES label bronze

 

CoCoSi logo Iniciativa slovenskih kompetenčnih centrov

 

 

 

Prijava na e-obvestila