teces logo

Partnerji kompetenčnega centra SURE, Napredni sistemi učinkovite rabe električne energije, smo z odliko zaključili aktivnosti izvajanja 8 razvojno tehnoloških programov.

Program so vodile zahteve industrijskih partnerjev, podkrepljene z odličnim znanjem slovenskih raziskovalnih organizacij znotraj kompetenčnega centra v obdobju 2011-2014.

S celovito obravnavo problematike energijske učinkovitosti - od proizvodnje električne energije, prenosa in njene distribucije do industrijskih in individualnih uporabnikov, je program omogočil verifikacijo rešitev in potrditev ustreznosti 25 novih

TECES, ki s svojimi mrežami nastopa kot grozd (cluster) organizacij, je na podlagi primerjalne analize v sklopu projekta Poly4Emi, prejel bronasto oznako za odličnost pri kakovosti vodenja in upravljanja grozda.


Sodelovali smo pri »benchmarking« analizi, ki je primerjala izbrane grozde s sorodnimi grozdi v EU. Na podlagi primerjalne analize je vodstvo TECES pridobilo pregled nad lastnimi prednostmi, slabostmi in predvsem priložnostmi za nadaljnji razvoj v smeri odličnosti poslovanja in razvoja storitev za svoje mreže.

 

Primerjalni analizi je 04.12.2014 sledila še poglobljena delavnica s slovenskimi grozdi, ki jo je vodil Thomas Laemmer-Gamp, direktor ESCA (www.cluster-analysis.org). Fokusirana delavnica je vodila do skupnega spoznanja, da je obstoječe poslovne modele grozdov potrebno posodobiti.

Iz trenutnega "lova za projekti" je potrebno tvoriti trajnostno krovno strategijo. Le to predstavlja model, ki se osredotoča na dolgoročno kontinuirano sodelovanje mrež s skupno vizijo.

20. in 21. novembra 2014 je v Indiji v New Delhiju potekal največji tamkajšnji letošnji mednarodni dogodek in sejem na temo znanja in njegove uporabe »Knowledge Expo 2014,« ki ga organizira Združenje indijske industrije (CII).

Z namenom komercializacije visoko tehnoloških izdelkov in rešitev ter rasti izvoza visokih tehnologij se je omenjenega dogodka udeležila tudi slovenska delegacija pod okriljem Ministrstva za izobraževanje znanost in šport (MIZŠ) in Javne agencije SPIRIT Slovenija, med katerimi je bila tudi delegacija TECES.

Slovenija se je na dogodku predstavila v okviru nacionalnega paviljona pod skupnim imenom »Hi.Tech Slovenia« ter imela tudi štiri nastope na konferenčnem delu, kjer so se predstavili slovenski mehanizmi poslovno-tehnološkega in inovacijskega okolja, priložnosti za vlaganja v Slovenijo kot poslovno-tehnološki hub v Evropi, prednostna področja in panoge v Sloveniji ter priložnosti za sodelovanje na področju znanj in raziskav.

Datum: 11. december 2014,

Lokacija: Tehnološki Park Ljubljana, Tehnološki park 19, Ljubljana

 

Dogodek predstavlja povzetek aktivnosti, ko se je Slovenija med 20. in 21. novembrom kot »Hi.Tech Slovenia« predstavila na mednarodnem dogodku v Indiji, imenovanem »Knowledge Expo 2014«, ki sta ga delno finančno podprla MIZŠ in SPIRIT.

 

Z enotno in vsebinsko povezano predstavitvijo znanstveno-raziskovalnih projektov, tehnologij in rešitev kompetenčnih centrov in centrov odličnosti ter izdelkov in ponudbe posameznih podjetij, je Slovenija naredila naslednji pomemben korak pri promociji tehnološko-inovacijskega okolja in potencialov ter tudi dežele, kjer se vlaganja v tehnologije, znanje in inovacije izplačajo tudi tujim vlagateljem.

 

Na dogodku bodo udeleženci dogodka v Indiji iz prve roke predstavili konkretne iniciative za sodelovanja tako za podjetja, kot tudi druge deležnike, ki vidijo v internacionalizaciji znanja in tehnolgij, svojo priložnost za rast, še posebej na obsežnem ter privlačnem, a hkrati zahtevnem indijskem trgu.

 

Podrobnosti v priloženem vabilu. (tukaj)

Prijava na dogodek možna do 10.12.2014 (tukaj)

Tudi v finančni perspektivi 2014-2020 bo deloval program Transnacionalnega sodelovanja Srednja Evropa 2020, ki povezuje velike makroregije, njihove strategije in akterje. Program podpira transnacionalno regionalno sodelovanje 9 držav srednje Evrope.

Predvideno višino sredstev, okrog 231 milijonov evrov, bo prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). Sredstva bodo na voljo za projektna partnerstva na ● inovacijah, ● rešitvah z nizkimi emisijami ogljika, ● okoljskih in kulturnih viri, ● transport in mobilnost.

Prvi razpisi za zbiranje projektnih vlog se načrtujejo v začetku leta 2015.

Operativni program 2014-2020 (OP2014-20) kot podlaga za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je bil potrjen s strani vlade republike Slovenije dne 13.11.2014. OP2014-20 je sedaj posredovan v Bruselj, kjer čaka na potrditev s strani Evropske komisije.

TECES kot nosilec kompetenčnega centra SURE podpira predstavitev visoko-tehnoloških industrij, podjetij, univerz in resornih ministrstev na Knowledge Expo 2014, Delhiju (Greater Noida), Indija od 20.-22. novembra, 2014.

TECES bo prisoten v sklopu slovenskega nacionalnega paviljona pod sloganom "I feel Slovenia - Hi tech Slovenia". Predstavitev na Knowledge Expo 2014 želi izpostaviti naše prednosti in potencial na področju inovacij, tehnologij, raziskovalnih dosežkov, podjetništva in tujih investicij ter pridobiti natančnejši vpogled na indijski trg, vzpostaviti nove kontakte in graditi na potencialnih poslovnih priložnostih.

 

Vljudno vabljeni!

UPDATE 19.11.2014, SPIRIT: Izjava za javnost (.pdf)

Več o Knowledge Expo 2014: tukaj

Povezane novice: CC SURE became the co-founder and member of the Slovenian Indian Business Council

Projektni predlog CLUSTRONIC - Mechatronics cluster network for internationalization and competitiveness je bil uspešno posredovan na razpis evropskega programa COSME, the EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs.

Glavni cilj projektnega predloga CLUSTRONIC je izboljšanje zmogljivosti upravljanja projektnih partnerjev in nadgradnja storitev za partnerje in poslovne mreže. Storitve bodo usmerjene v podporo internacionalizaciji in podpori čezmejnega poslovanja in predvsem v inicializacijo sodelovanj na področju raziskav in razvoja.

TECES, Tehnološki center za električne stroje je skladno svoji viziji »Postati mednarodno uveljavljen slovenski mehanizem spodbujanja partnerstev pri razvoju visoko tehnološko zahtevnih izdelkov na področju električnih pogonov«, uspel sestaviti močan konzorcij 8 projektnih partnerjev, ki kandidira s projektno vlogo eQute - The cute and urban mini-car na razpis Horizonta 2020, tema zelena vozila.

Vse partnerje in ostale, ki vas zanima indijsko tržišče na področju energetike, energetsko učinkovitih sistemov ter razpršene proizvodnje energije (mikro omrežja), obveščamo, da trije nosilci kompetenčnih centrov organiziramo webinar (virtualno poslovno konferenco) »ICT and Micro-Grid based Decentralised Renewable Power Generation Solutions for Industrial Clusters in India«.

Webinar je namenjen predstavitvi slovenskih izdelkov, rešitev in tehnologij potencialnim partnerjem, kupcem in uporabnikom v Indiji.  Webinar bo potekal v torek, 30.9.2014 v Ljubljani.
Na webinarju bo, poleg slovenskih podjetij, ki bodo predstavljala rešitve, sodelovalo tudi preko 20 podjetij, ustanov in organizacij na indijski strani.

stran 1 od 3

Partnerji projekta

Aktualno

Cluster Management Excellence

TECES label bronze

 

CoCoSi logo Iniciativa slovenskih kompetenčnih centrov

 

 

 

Prijava na e-obvestila