teces logo

Diseminacijsko gradivo kompetenčnega centra SURE je na voljo za uporabo vsem zainteresiranim stranem, tako partnerskim organizacijam kot tudi predstavnikom medijev.

Posebej izpostavljamo Predstavitveno brošuro kompetenčnega centra SURE (2013), kjer so zbrane informacije o poljih delovanja kompetenčnega centra SURE in grafično prikazane kompetence partnerjev.

Področje energetike v Republiki Sloveniji ureja Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo. 

STRATEŠKI NACIONALNI RAZVOJNI DOKUMENTI

  • (AN OVE) Akcijski načrt za obnovljivo energijo 2010-2020 (.pdf)

Raziskovalni projekti nadnacionalnih partnerstev v evropskem raziskovalnem prostoru osvetljujejo stateof the art pametnih, inteligentnih, adaptivnih elektroenergetskih omrežij v Evropi. Partnerji projekta KC-SURE sodelujejo kot partnerji tudi v teh transnacionalnih projektih, kar zagotavlja prenos znanja v slovensko okolje ob zagotavljanju ciljev projekta.

Partnerji projekta

Aktualno

Cluster Management Excellence

TECES label bronze

 

CoCoSi logo Iniciativa slovenskih kompetenčnih centrov

 

 

 

Prijava na e-obvestila