teces logo

Sipronika z novim prototipom širi nabor rešitev za vodenje in nadzor distribucijskih omrežij

V sklopu konzorcija KC SURE je podjetje Sipronika d.o.o. razvilo prototip naprave za avtomatizacijo srednje in nizkonapetostnih distribucijskih omrežij, ki nadgrajuje obstoječo ponudbo, hkrati pa prinaša nove tehnološke in funkcionalne rešitve, ki za uporabnika predstavljajo veliko dodano vrednost v smislu povečanja zanesljivosti obratovanja distribucijskih omrežij.

Rešitev je mogoče implementirati v različnih specifičnih okoljih, kjer se funkcionalno prilagaja najrazličnejšim zahtevam. S tem je omogočen prodor na nova tržišča, na obstoječih trgih pa podjetje s to rešitvijo svojo prisotnost dodatno utrjuje in širi.

Z aktivnostmi na projektu je izkazano tudi uspešno sodelovanje z drugimi partnerji konzorcija KC SURE.

Naprava je prvenstveno namenjena avtomatizaciji srednjenapetostnih in nizkonapetostnih distribucijskih omrežij, vendar pa jo je zaradi fleksibilne zasnove mogoče uporabiti tudi za daljinski nadzor in krmiljenje drugih elementov elektroenergetskih sistemov, kot so proizvodni viri električne energije (male hidro in sončne elektrarne), transformatorji, in pomožne naprave v elektroenergetskih objektih. Naprava je integrirana v celovit informacijski sistem, ki uporabniku omogoča doseganje večje zanesljivosti obratovanja distribucijskega omrežja, zmanjšanje števila izpadov napajanja, v primeru izpada pa bistveno skrajšuje čas, potreben za lokalizacijo in odpravo okvare (do 90%) ter zmanjšuje obseg izpada (60% do 98%, odvisno od topologije omrežja). Uporaba naprave uporabniku prinaša poleg večje zanesljivosti omrežja tudi znatno znižanje stroškov, povezanih z izpadi omrežja, saj se zmanjša količina nedobavljene energije, znižajo se stroški sanacije posledic okvar, hkrati pa distributer parametre zanesljivosti oskrbe električne energije ohranja znotraj zakonsko predpisanih meja ter se s tem izogne morebitnim odškodninam zaradi kršenja v primeru okvar.

Izdelek je zasnovan na sodobni tehnologiji, ki jo odlikuje fleksibilnost v smislu nadaljnjega nadgrajevanja s funkcionalnostmi, ki jih zahteva tržišče. Hkrati se s tem ohranja konkurenčna prednosti glede na druge produkte, ki imajo funkcionalnost definirano v svoji zasnovi. Na ta način lažje dosegamo funkcionalne pogoje, ki so določeni v razpisnih pogojih javnih naročil. Olajšano je tudi delo sistemskim integratorjem, ki morajo z obstoječo opremo na tržišču zadovoljiti širok spekter zahtev različnih naročnikov.

Rešitev, poleg podjetju Sipronika, prinaša dodano vrednost tudi drugim partnerjem konzorcija KC SURE, saj komplementarno dopolnjuje njihovo primarno ponudbo. S tem partnerjem omogoča širšo in celovitejšo ponudbo rešitev na področjih učinkovite rabe električne energije in pametnih omrežij, hkrati pa produkti Sipronike dosežejo tudi tiste kupce, ki so v dosegu razvejane mednarodne prodajne mreže večjih partnerjev konzorcija.

Partnerji projekta

Aktualno

Cluster Management Excellence

TECES label bronze

 

CoCoSi logo Iniciativa slovenskih kompetenčnih centrov

 

 

 

Prijava na e-obvestila