teces logo

Hidria, Domel, Bartec Varnost, Kolektor Group z novimi energijsko učinkovitimi pogonskimi sistemi

Industrijski partnerji se srečujejo z vse strožjimi normativi po zmanjšanju negativnih vplivov na okolje - še posebej pri trženju izdelkov v članicah EU. Zato je vpeljava novih tehnologij za obstoj na trgu nujna, saj različne direktive predpisujejo vse strožje (minimalne) kriterije energetske učinkovitosti posameznih naprav in celotnih sklopov.

Sodelovanje v programu KC-SURE je partnerjem omogočilo kot sledi v nadaljevanju.

Tako npr. direktiva 327-2011, ki velja v državah EU in zajema tudi ventilatorje, ki jih poganjajo motorji z vhodno električno močjo od 125 W do 500 kW, določa ciljno (minimalno) energetsko učinkovitost celotnega sistema (motor, pogonski sistem in propeler), ki ga mora ventilator doseči in je pogoj za pridobitev CE oznake. Veliko klasičnih ventilatorjev z motorjem z zunanjim rotorjem (AC), se zaradi teh zahtev ne bo moglo več plasirati na trg EU.
V ta namen je Hidria Rotomatika v okviru programa KC-SURE razvila ventilator z elektronsko komutiranim motorjem (EC), ki zlahka dosega visoko postavljene meje energetske učinkovitosti. Tržni kazalci kažejo, da bo uporaba EC tehnologije pri visokotehnoloških produktih ključna za doseganje zadanih ciljev.

Podobno velja za izdelke partnerja Domel, ki je v okviru programa KC-SURE razvijal sorodno področje električnih pogonskih sistemov za visokoperformančna in energijsko učinkovita baterijsko napajana ročna orodja. Pogonski sistemi so namenjeni za vgradnjo v orodja svetovno renomiranih blagovnih znamk.

V okviru programa KC-SURE je podjetje Bartec Varnost tesno sodelovalo s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko pri razvoju energijsko učinkovitega eksplozijsko varnega motorja nadstandardnih dimenzij v skladu s standardom EN 60079-0:2009. Visoko-konkurenčni izdelek z visoko dodano vrednostjo je tržen sam po sebi, prav tako pa se trži v okviru večjih projektov (npr. odkopni stroji za rudarstvo,…) preko prodajnih enot koncerna Bartec po celem svetu.

Prav tako v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru je družba Kolektor Group razvila 50 kW pogonski sistem s strojem s prečnim magnetnim pretokom TFM (transverse flux machine). Nov visokoučinkoviti pogonski sistem je skladen z mednarodnimi standardi za industrijsko opremo, omogoča dvosmerni pretok energije, korekcijo faktorja moči (PFC) in tako prevzema iz elektroenergetskega omrežja praktično samo delovno energijo. V idealnem primeru, ki predstavlja dodano vrednost sistema, je mogoče faktor moči tudi nastavljati, glede na potrebe omrežja, in tako kompenzirati vplive jalove energije ostalih bremen.

Partnerji projekta

Aktualno

Cluster Management Excellence

TECES label bronze

 

CoCoSi logo Iniciativa slovenskih kompetenčnih centrov

 

 

 

Prijava na e-obvestila