teces logo

Domel z novim EC pogonskim sistemom vstopa na trg baterijskih aparatov

Domel vstopa na trg za EC pogonske sisteme baterijsko napajanih aparatov s pogodbama Stihl in Husquarna. Projekcije kažejo na obseg prodaje preko 4 mio€ v tem segmentu. Kot rezultat aktivnosti KC SURE so vključene inovacije omogočile razvoj novega produkta in procesa na visokotehnološkem nivoju, kar pomeni bolj napredno in učinkovito tehnologijo, ki se na koncu odraža na karakteristikah EC pogona predvsem v visokem izkoristku >90 %  in nižji teži <700 g.


Cilji razvoja EC pogonskega sistema za baterijske aplikacije so skladni z globalnimi trendi trajnostnega razvoja in so usmerjeni v učinkovito rabo virov - v zmanjševanje energentov pri izdelavi izdelka, zmanjšanje osnovnih surovin in v možnost uporabe recikliranih materialov. Glavni cilj pa je bil visok izkoristek elektromotorja oziroma učinkovita raba električne energije.

Razvoj EC pogonskega sistema je ciljno usmerjen v prenosne električne aplikacije za trg vrtne opreme v profesionalni in komercialni uporabi.  Specifikacije za nov izdelek, ki bi ustrezal zahtevam tega specifičnega trga so bile zbrane pri vodilnih globalnih proizvajalcih tovrstnih aparatov (Stihl in Husquarna), za katere se je tudi nov proizvod razvijal. Te zahteve narekujejo globalni trendi trajnostnega razvoja kakor tudi specifično področje uporabe. Kapaciteta baterije je omejitev sistema, saj pomembno prispeva k ceni sistema in avtonomiji aparata, zato z visokim izkoristkom motorja zmanjšamo potrebo po kapaciteti baterije. Ključna prednost novega sistema je visoka energijska učinkovitost in nizka teža motorja. Prav te cilje in usmeritve smo zasledovali pri razvoju nove družine EC – elektronsko komutiranih pogonskih sistemov.

Na podlagi specifikacij je bil s pomočjo simulacijskega modela in številnih optimizacij modela izveden razvoj koncepta motorja. Koncept je bil preverjen z izdelavo prototipa ter z izvedbo obsežnih meritev in testiranj. K razvoju koncepta je bil vključen tudi razvoj procesa, določene tehnologije so se vzporedno z razvojem izdelka koncipirale in razvijale. Ključna prednost Domelovega koncepta je temeljila na inovativnem sistemu navijanja motorja, ki omogoča večje polnilne faktorje in s tem odločilno vpliva na zmanjševanje porabe materialov, saj je v motorju vgrajenega 15% manj materiala kot v konkurenčnem motorju iz Evrope in 25% manj materiala kot v konkurenčnem motorju iz Kitajskem, pri čemer se slednji ne more primerjati niti po izkoristku.

Konstrukcija je prilagojena aplikacijam in se od konkurenčnih razlikuje po svoji kompaktnosti in nizki teži, kar je bilo doseženo z uporabo naprednih materialov. Napredni materiali omogočajo Domelu pomembne izboljšave karakteristik elektromotorjev ter zagotavljajo večjo konkurenčnost  na najrazličnejših področjih, npr. v avtomobilski industriji, čistilni tehniki, prezračevalni tehniki,…. Direktno vplivajo na znižanje emisij in porabe energije ter zmanjšujejo potrebo po surovinah. Napredne proizvodne in procesne tehnologije, ki se bile razvite v sklopu programa, vplivajo na trajnost in z vidika rabe resursov povečujejo učinkovitost tehnologije v energetsko intenzivnih procesnih industrijah. Na ta način izvajanje programa direktno vpliva na zmanjševanje energetske ter snovne intenzivnosti proizvoda in proizvodnega procesa.

Nov izdelek pomeni večanje tržnega deleža na trgu vrtne opreme, saj je Domel do sedaj obvladoval le izvedbe z 230 V in 120 V napajanjem. Novi trendi se usmerjajo na baterijske aplikacije, zato bo nov razvit motor s tehnologijo delno nadomestil star proizvodnji program v večji meri pa omogočil vstop na nov trg baterijsko napajanih aparatov. V sodelovanju z obema vodilnima blagovnima znamkama Stihl in Husquarna smo uspeli skleniti pogodbo za razvoj in proizvodnjo tovrstnih pogonskih sistemov. Oba partnerja smo za sodelovanje prepričali z dobro tehnično rešitvijo, kar je rezultat dobro razvitih ključnih strateških kompetenc na razvoju elektromotorjev. Rezultat razvoja je potrjen izdelek in proces s katerim je partner že pričel trženjske aktivnosti na ključnih trgih v Evropi in Severni Ameriki. Ker je vrtna oprema produkt sezonskega značaja, se pričakuje večji obseg proizvodnje v začetku prihodnjega leta. S povečanjem tržnega deleža Domela v segmentu vrtne opreme so poslovne projekcije izdelane na obseg prodaje v tem segmentu preko 4mio €.

Bazične razvojne aktivnosti so se odvijale v sklopu operacije  KC SURE. S projektom smo razvili nov produkt in proces na visokotehnološkem nivoju, kar pomeni bolj napredno in učinkovito tehnologijo, ki se na koncu odraža na karakteristikah EC pogona predvsem v visokem izkoristku >90 %  in nižji teži – teža motorja je <700 g.

Partnerji projekta

Aktualno

Cluster Management Excellence

TECES label bronze

 

CoCoSi logo Iniciativa slovenskih kompetenčnih centrov

 

 

 

Prijava na e-obvestila