teces logo

Metrel z novo razvitimi merilnimi moduli na programu analize kakovosti električne energije

Metrel d.d. je v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Nimbus d.o.o ter drugimi partnerji znotraj KC SURE razvil nova merilna modula posebej prilagojena za meritve na pametnih omrežjih. Z nadgrajenim PowerQ4 Plus in novim Power Master prenosnim analizatorjem kakovosti električne energije v ponudbi, se pričakuje povečanje tržnega deleža podjetja in izboljšanje pozicije na globalnem trgu.

V okviru partnerstva KC SURE je Metrel analiziral kakovost električne energije na aktivnih omrežij, ter na osnovi teh analiz razvil nova merilna modula posebej prilagojena za meritve na pametnih omrežjih. Instrument sedaj omogoča enostaven monitoring več kot 500 parametrov električnega omrežja ter aktivacijo alarma v primeru da katerikoli opazovani parameter preseže mejno vrednost.
Merilna modula sta bila uspešno vključena tudi v novo generacijo inštrumentov Power Master, s katerim Metrel aktivno povečuje tržni delež.

PowerMaster je referenčni prenosni analizator kvalitete električne energije. Analizator omogoča zelo točno merjenje številnih parametrov električne moči ter ugotavljanje elektroenergetske učinkovitosti objektov in strojev. Točnost pri meritvi osnovnih parametrov je boljša od 0.1%. Instrument v vseh ozirih ustreza zahtevam Class A, ki pomeni najvišji razred točnosti pri prenosnih merilnikih moči. Instrument je uporaben v vseh segmentih industrije, zaradi ustreznosti Class A je primeren tudi za izvajanje najzahtevnejših meritev v elektrodistribuciji.

Instrument omogoča merjenje kvalitete električnih omrežij po standardu EN50160. Razen omenjenih modulov, so dodani še opcijski moduli za merjenje oblik signalov in tranzijentov. Omogočeno je spreminjanje nastavitev instrumenta in branja rezultatov na daljavo preko GPRS komunikacije ali Ethernet komunikacije.

Inštrument oz. njegova merilna modula so bili razviti v sodelovanju z FE Ljubljana in Nimbus d.o.o,  ter drugimi sodelujočimi partnerji znotraj KC SURE. Znotraj KC SURE smo tako pridobili znanja iz področja pametnih omrežij, ki smo in jih še bomo vgradili v nove produkte, ter hkrati tudi okrepili sodelovanje z partnerji. Po zaslugi sodelovanja v KC SURE, je Metrel izboljšal svoje izdelke in pozicijo na globalnem trgu.

Partnerji projekta

Aktualno

Cluster Management Excellence

TECES label bronze

 

CoCoSi logo Iniciativa slovenskih kompetenčnih centrov

 

 

 

Prijava na e-obvestila