teces logo

SmartCom z novo namensko testno napravo in novimi metodami za pretočne teste v sistemih procesnega vodenja

Smart Com-ova inovacija razširja polje uporabnosti pretočnih testov IKT infrastrukture v elektrodistribucijskih omrežjih in je že uspešno plasirana na trg. Smart Com-ov koncept pretočnih testov v grobem tvorita centralni strežnik, ki krmili celoten postopek testiranja, ter skupek testnih agentov na oddaljenih točkah naročnikovega sistema, kjer se lahko izvaja več vrst testov, npr. test razpoložljivosti, zakasnitve, zanesljivosti in zmogljivosti.   


Z rastjo različnih sistemov/aplikacij na ravni transformatorske postaje (AMR/AMM, SCADA, meritve kakovosti električne napetosti, analize, itd.) in uvajanjem novih tehnologij v pametnih omrežjih (SmartGrids), raste tudi količina podatkov, ki se izmenjuje med oddaljenimi lokacijami TP in centralno lokacijo. Telekomunikacijska infrastruktura zagotavlja povezljivost med lokacijami in postaja pomemben segment infrastrukture pametnih omrežij. Uspešen nadzor in obvladovanje telekomunikacijske infrastrukture je tako predpogoj za uspešen nadzor in upravljanje omrežij Smart grids.

Ob načrtovanju telekomunikacijske infrastrukture je potrebno upoštevati vse obstoječe sisteme/aplikacije na TP, njihove različne zahteve glede omrežnih parametrov (pasovna širina, zakasnitev, jitter, razpoložljivost, izguba paketov, itd.).
Obstaja več metod za izvajanje meritev omrežnih parametrov. Večina teh ni primernih za merjenje omrežnih parametrov na velikem številu končnih točk, saj metode postanejo prezahtevne, uporabljajo predrago merilno opremo in čas merjenj traja predolgo.

Smart Comov koncept pretočnih testov v grobem tvorita centralni strežnik, ki krmili celoten postopek testiranja, ter skupek testnih agentov na oddaljenih točkah naročnikovega sistema. Izvaja se več vrst testov, npr. test razpoložljivosti, zakasnitve, zanesljivosti in zmogljivosti. 

Inovacija obsega tri ključne novosti  oz. izboljšave obstoječih pretočnih testov. Prva je razvoj in uvedba vgrajenih sistemov (embeded system) na osnovi komercialne platforme, ki se uporabljajo kot namenske testne sonde na različnih lokacijah naročnikovega IKT sistema. Druga je integracija novega pomožnega programskega orodja, ki z odprtokodno licenco omogoča več manevrskega prostora pri izrabi testov. Tretja je inovativen test zakasnitev, saj ta po novem ne temelji več na RTP (Real Time Protokolu) kot del licenčnega programja, temveč se uporablja po meri pisan test, ki bazira na novem orodju  in omogoča prilagoditev testa specifikam brezžičnega omrežja, kjer so pasovne širine lahko zelo nizke in je nova metoda testiranja do omrežja neobremenjujoča.

Inovacija razširi polje uporabnosti in s tem ciljni trg pretočnih testov, saj omogoča izvedbo pretočnih testov IKT infrastrukture v sistemih procesnega vodenja, kot so npr. elektrodistribucijska omrežja.

Rešitev je rezultat razvoja podjetja Smart Com in je bila že uspešno plasirana na trg.

Partnerji projekta

Aktualno

Cluster Management Excellence

TECES label bronze

 

CoCoSi logo Iniciativa slovenskih kompetenčnih centrov

 

 

 

Prijava na e-obvestila