teces logo

Novi prototip sistema za obvladovanje podatkov, analitiko in poročanje o kakovosti električne energije

Sodelovanje partnerjev SmartCom, Kolektor Group, Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Elektro Primorska postavlja novo rešitev za obvladovanje podatkov, analitiko in poročanje o kakovosti električne energije v SN/NN omrežju.
Za pametna elektrodistribucijska omrežja je namreč značilna visoka penetracija IKT ter senzorjev in merilnih instrumentov na vseh nivojih. Posledično se bodo za potrebe vodenja in optimizacije distribucijskega omrežja v realnem ali skoraj realnem času zajemale velike količine podatkov različnih vrst in oblik iz različnih virov, ki jih je potrebno obvladovati.

V takem okolju je ključnega pomena centralni sistem, ki v nasprotju z današnjo prakso na poenoten način obvladuje (zajem, hramba, obdelava) različne vrste podatkov iz različnih virov ter omogoča standardne in ad-hoc analize in korelacije, nadzorne plošče (dashboard) in poročila za podporo odločanju pri obvladovanju elektrodistribucijskega omrežja.

Prototipna aplikativna rešitev za obvladovanje podatkov, analitiko in poročanje o kakovosti električne energije v SN/NN omrežju se v prvi fazi osredotoča na nivo TP postaj, ki je trenutno še vedno v veliki meri izvzet iz sistema daljinskega merjenja in nadzora, kjer pa s porastom razpršenih virov energije postaja vedno bolj akutna potreba po ažurnem (on-line) vpogledu v podatke o stanju kakovosti električne energije in s tem po rešitvah kot je ta prototipni sistem.

Rešitev je zasnovana modularno in omogoča kasnejšo širitev tako po zmogljivostih kot po funkcionalnosti. V grobem jo sestavljajo trije segmenti:

  • Podsistem za zajem, predobdelavo in hranjenje podatkov
  • Podsistem za analitiko in poročanje
  • Uporabniški vmesnik

Zaradi modularnosti in fleksibilnosti sistema v prihodnje načrtujemo njegovo nadgradnjo in širitve za centralno in poenoteno podporo obvladovanju drugih vrst podatkov in procesov, kot so npr. števčne meritve (AMI).

Prototip je rezultat razvojnega sodelovanja partnerjev Smart Com, Kolektor in Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani ter zunanjega partnerja Elektro Primorska.

Partnerji projekta

Aktualno

Cluster Management Excellence

TECES label bronze

 

CoCoSi logo Iniciativa slovenskih kompetenčnih centrov

 

 

 

Prijava na e-obvestila