teces logo

Hidria Rotomatika z novim pogonskim sistemov povečuje tržni delež v sistemih klimatizacije, gretja in hlajenja

V okviru partnerstva KC SURE je Hidria Rotomatika razvila elektronsko komutiran EC pogonski sistem, sestavljen iz elektromotorja in krmilne elektronike. Hitrostno variabilni EC pogon je energetsko učinkovit ter namenjen neposrednemu pogonu aksialnega ventilatorja.

Zaradi ustreznosti novega sistema s zakonodajo EU, ki od 1.1.2015 določa minimalne energetske učinkovitosti ventilatorjev, pričakuje Hidria v 5 letih prevzeti vsaj 5% delež, zaradi pričakovanih vedno višjih zahtev o energijski učinkovitosti ventilatorjev pa v naslednjih 10 letih 10% delež na področju sistemov KGH.

Elektronsko komutirani EC pogonski sistem je sestavljen iz trajnomagnetnega elektromotorja in elektronskega pogona. Elektromotor je sestavljen iz lameliranega in oplaščenega statorskega jedra z navitimi koncentriranimi navitji ter zunanjega trajnomagnetnega rotorja. Konstrukcijsko je EC motor prilagojen ciljni aplikaciji pogona aksialnega ventilatorja, pri čemer se elisa oz. propeler ventilatorja namešča neposredno na zunanji rotor EC motorja. Krmilna elektronika EC pogona je integrirana v ohišje EC motorja in skrbi za pretvorbo napajalne mrežne napetosti v tako frekvenčno in napetostno obliko, ki zagotavlja delovanje motorja pri poljubnih hitrostih vrtenja z maksimalno energetsko učinkovitostjo.

Nizka šumnost, dolga življenjska doba, visoka energetska učinkovitost v širokem hitrostnem področju delovanja, termična stabilnost v območju od -25°C do + 65 °C ter kompaktnost EC pogona so poglavitne karakteristike, ki so narekovale razvoj nove konstrukcije, izbor izolacijskih materialov, ter razvoj senzorskega krmilno-regulacijskega algoritma novo nastalega elektronsko komutiranega EC pogonskega sistema. Nastali sklop motorske mehanike in signalno-močnostne elektronike je v nadaljevanju validacije produkta podvržen številnim testiranjem in optimiranjem, katerih končni rezultat je zanesljiv in robusten industrijski EC motorski pogon.

Projekt je rezultat razvojnega sodelovanja poslovnih enot Movent, Lamtec in Alutec podjetja Hidria Rotomatika z zunanjimi institucijami znanja - UNI MB Fakulteta za energetiko Krško, Wilsonic Design, SIQ, TECOS, razvojnimi dobavitelji komponent in podsestavov - Elrad International, Daplast, Imas ter EU podjetji za razvoj tehnologij in industrializacijo izdelka - Aumann ( D), Innarca ( I), Schleich (D), Ejot (A), itd. Vseskozi pa so v proces nastajanja izdelka vnašali dodatna produktna izhodišča in zahteve tudi potencialni kupci iz največjih EU držav, kot so Nemčija, Francija, Švedska, Italija, Belgija, Nizozemska ter slovensko podjetje Gorenje.

Z industrializacijo novo razvitega EC pogonskega sistema si Hidria Rotomatika gradi osnovo za nadaljnji razvoj nove družine energetsko učinkovitih EC aksialnih ventilatorjev. Slednji bodo tvorili jedro produktov, kot jih bo Hidria Rotomatika plasirala na trge EU po 1.1.2015, tj. po uvedbi druge stopnje omejitev o minimalni energetski učinkovitosti ventilatorjev na8zivnih moči od 125W do 500 kW. Prva stopnja omejitev, kot jih določa uredba Komisije EU parlamenta št. 327/2012 je stopila v veljavo s 1.1.2013, a še omogoča uporabo indukcijske elektromotorske tehnologije za prehodno obdobje 2013- 2014.

S pravočasnim razvojem in industrializacijo novih akustično in energetsko optimiranih ventilatorjev na trg EU si Hidria Rotomatika ustvarja možnost povečanja tržnega deleža prodaje ventilatorjev na segmentih profesionalnih industrijskih naprav klimatizacije, ventilacije, grelnih in hladilnih naprav KGH.

V okviru projekta KC SURE izvedena aktivnost razvoja EC motorskih pogonov ima za posledico nadaljevanje industrializacije produktne družine EC ventilatorjev. Investicijam v raziskovalno osebje in opremo, ki je bila potrebna za izvedbo razvojne faze, sledi investicijski projekt industrializacije EC pogona HEC, katere obseg bo v obdobju do 1.1.2015 presegal vrednost 2,6 M€. Ustvarjen potencial razvojnega znanja in opreme se bo v nadaljevanju koristil za razvoj še novih motorskih družin EC pogonov, katere bodo industrializirane v obdobju 2014- 2015 ter bodo omogočile nadaljnjo širitev palete elektronsko komutiranih EC ventilatorjev.

Industrializacija navedenih novih družin produktov je temelj nadaljnjega povečevanja tržnega deleža Hidrie Rotomatike na področju sistemov KGH. Od ocenjenega 400 M€ potenciala ventilatorjev si Hidria Rotomatika obeta v naslednjih 5 let prevzeti vsaj 5% delež, zaradi pričakovanih vedno višjih zahtev o energijski učinkovitosti ventilatorjev pa v naslednjih 10 letih 10% delež.

Partnerji projekta

Aktualno

Cluster Management Excellence

TECES label bronze

 

CoCoSi logo Iniciativa slovenskih kompetenčnih centrov

 

 

 

Prijava na e-obvestila