teces logo

Virtualna elektrarna VPP+ podjetja INEA omogoča učinkovito vključevanje obnovljivih virov energije v omrežje

Virtualna elektrarna VPP+, katere prototip se bo v naslednji fazi razvil v konkurenčni izdelek na globalnem trgu sistemskih storitev SOPO, je rezultat uspešnega sodelovanja podjetja INEA d.o.o. in Elektro-Slovenija, d.o.o. (ELES) v sklopu aktivnosti kompetenčnega centra KC-SURE. Virtualna elektrarna povečuje učinkovitost, zanesljivost in varnost prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja ter odpravlja omejitve pri vključitvi obnovljivih virov energije v elektroenergetsko omrežje.


Je povsem avtomatizirana rešitev, ki na osnovi računalniškega sistema poveže sodelujoče v celoto in je sposobna spreminjati svojo moč tako kot to počno klasične elektrarne. Sodelujoči v virtualni elektrarni VPP+ so industrijski odjemalci električne energije, razpršeni viri električne energije vključno z OVE, vodikove elektrarne in hranilniki električne energije.
V sodelovanju z Elektro-Slovenija, d.o.o. (ELES), sistemskim operaterjem prenosnega omrežja (SOPO) je Inea d.o.o. uspela razviti virtualno elektrarno VPP+ za potrebe terciarne regulacije frekvence kot nadgradnjo njenih sistemov za prilagajanje odjema električne energije.
Sodelovanje v KC-SURE in pridobitev novih znanj s strani ELES-a podpira izdelavo poslovnega modela, ki bo z ekonomskega stališča omogočal delovanje virtualne elektrarne, na strani podjetja INEA pa se bo prototip v naslednjih fazah razvil v konkurenčni izdelek na globalnem trgu sistemskih storitev SOPO.
Naslednja faza bi bila postavitev sistema virtualne elektrarne v realni elektroenergetski sistem. V Sloveniji že potekajo dejavnosti, da bi tak projekt izvedli samostojno ali pa v povezavi z japonskimi podjetji  (javna agencija SPIRIT, japonska tehnološka agencija NEDO).

Partnerji projekta

Aktualno

Cluster Management Excellence

TECES label bronze

 

CoCoSi logo Iniciativa slovenskih kompetenčnih centrov

 

 

 

Prijava na e-obvestila