teces logo

Strategija razvoja pametnih omrežij v Sloveniji

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko in Elektroinštitut Milan Vidmar sta v okviru aktivnosti KC SURE in v sodelovanju s Sistemskim operaterjem distribucijskega omrežja – SODO izdelala »Program razvoja pametnih omrežij v Sloveniji«. V Programu je predstavljen predlog vpeljave konceptov pametnih omrežij v slovenska omrežja za distribucijo električne energije. Opredeljene so najbolj relevantne tehnologije in koncepti, predlagan je načrt vpeljave in vključena je tudi ocena stroškov.

Rezultati kažejo, da bodo dolgoročna vlaganja v distribucijska omrežja nižja z uvedbo konceptov pametnih omrežij kot bi bila brez njih. Za izvedbo glavnih projektov pametnih omrežij bo sicer potrebnih približno 320 milijonov € investicij, vendar bodo, glede na izračune, skupne investicije v distribucijska omrežja do leta 2030 nižje za skoraj 500 milijonov € (približno 12 %).

Na podlagi Programa je bil v nadaljevanju pripravljen tudi Operativni načrt velikega nacionalnega demonstracijskega projekta na področju pametnih omrežij. Omenjene vsebine so bile že uporabljene za prijavo na evropski razpis NER 300 v okviru Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Struktura Operativnega načrta je uporabljena tudi za pripravo demonstracijskega slovensko-japonskega projekta na področju tehnologij pametnih skupnosti z namenom povečanja izvoznih aktivnosti slovenskih industrijskih partnerjev.

Projekt pripravljata SPIRIT in japonska agencija NEDO, aktivnosti pa usklajuje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Partnerji projekta

Aktualno

Cluster Management Excellence

TECES label bronze

 

CoCoSi logo Iniciativa slovenskih kompetenčnih centrov

 

 

 

Prijava na e-obvestila