teces logo

V sklopu konzorcija KC SURE je podjetje Sipronika d.o.o. razvilo prototip naprave za avtomatizacijo srednje in nizkonapetostnih distribucijskih omrežij, ki nadgrajuje obstoječo ponudbo, hkrati pa prinaša nove tehnološke in funkcionalne rešitve, ki za uporabnika predstavljajo veliko dodano vrednost v smislu povečanja zanesljivosti obratovanja distribucijskih omrežij.

Rešitev je mogoče implementirati v različnih specifičnih okoljih, kjer se funkcionalno prilagaja najrazličnejšim zahtevam. S tem je omogočen prodor na nova tržišča, na obstoječih trgih pa podjetje s to rešitvijo svojo prisotnost dodatno utrjuje in širi.

Sinergijsko razvojno sodelovanje velikega, srednjega in malega podjetja ob podpori raziskovalnih organizacij vodilo k nadgradnji sistemov vodenja distribucijskega elektroenergetskega omrežja ter skupnemu trženju komplementarnih izdelkov

Industrijski partnerji se srečujejo z vse strožjimi normativi po zmanjšanju negativnih vplivov na okolje - še posebej pri trženju izdelkov v članicah EU. Zato je vpeljava novih tehnologij za obstoj na trgu nujna, saj različne direktive predpisujejo vse strožje (minimalne) kriterije energetske učinkovitosti posameznih naprav in celotnih sklopov.

Prototip 3-faznega asinhronskega elektromotorja v protieksplozijski zaščiti Ex d podjetja Bartec Varnost d.o.o. že ob koncu razvojne faze izkazuje, da se bo uvrstil v sam vrh tržnih produktov podjetja.
Izdelek sodi v novo serijo nizkonapetostnih elektromotorjev moči 250-400 kW in je bil razvit v okviru KC-SURE s partnerskim sodelovanjem Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. S prvimi naročili za prihodnji dve leti je zagotovljena industrializacija produkta, rezultat uspešnosti pa so perspektivne napovedi prodaje, ki naj bi omogočile v prihodnosti podjetju 10% rast prihodkov in 20% rast dobička na področju elektromotorjev.

V okviru programa KC-SURE so v BSH Hišni aparati d.o.o. vzpostavili in razvili novo platformo za male gospodinjske aparate, s čimer krepijo svojo vlogo razvojnega centra na specifičnem tržnem segmentu znotraj koncerna BOSCH AND SIEMENS HOME APPLIANCES GROUP. Podjetje je za vključene inovacije prejelo zlato priznanje Savinjsko Šaleške zbornice za inovacije 2012.

Domel vstopa na trg za EC pogonske sisteme baterijsko napajanih aparatov s pogodbama Stihl in Husquarna. Projekcije kažejo na obseg prodaje preko 4 mio€ v tem segmentu. Kot rezultat aktivnosti KC SURE so vključene inovacije omogočile razvoj novega produkta in procesa na visokotehnološkem nivoju, kar pomeni bolj napredno in učinkovito tehnologijo, ki se na koncu odraža na karakteristikah EC pogona predvsem v visokem izkoristku >90 %  in nižji teži <700 g.

V okviru programa KC-SURE je Gorenje razvilo novo platformo kompaktnih gospodinjskih aparatov, s čimer krepijo svojo vlogo razvojnega centra znotraj Gorenje skupine in širijo svojo konkurenčnost na zunanjem trgu.
Kompaktni aparati so vse zanimivejši med potrošniki in so zaradi manjših dimenzij odlična rešitev pri opremljanju manjših stanovanj, počitniških hišic in apartmajev. Čeprav je danes njihov tržni delež še nizek, pa bo v prihodnje povpraševanje po aparatih višine 45 cm nedvomno vse večje.

Metrel d.d. je v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Nimbus d.o.o ter drugimi partnerji znotraj KC SURE razvil nova merilna modula posebej prilagojena za meritve na pametnih omrežjih. Z nadgrajenim PowerQ4 Plus in novim Power Master prenosnim analizatorjem kakovosti električne energije v ponudbi, se pričakuje povečanje tržnega deleža podjetja in izboljšanje pozicije na globalnem trgu.

Partnerji projekta

Aktualno

Cluster Management Excellence

TECES label bronze

 

CoCoSi logo Iniciativa slovenskih kompetenčnih centrov

 

 

 

Prijava na e-obvestila